AC system

Ett AC system behöver regelbunden service för att fungera effektivt. Även om din AC fungerar så ger en AC-service ökad livslängd på systemet samt att du undviker onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

Ett AC system behöver regelbunden service för att fungera effektivt. Även om din AC fungerar så ger en AC-service ökad livslängd på systemet samt att du undviker onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

AC på vintern

Vintertid så startar bilens AC system även om bilen har defrosterfunktion. För att snabbt ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan startar fordonets AC kompressor, denna funktion används året runt.

Vintertid så startar bilens AC system även om bilen har defrosterfunktion. För att snabbt ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan startar fordonets AC kompressor, denna funktion används året runt.

Hur ofta AC-system fyllas på?

Dagens AC system ska kontinuerligt servas hos certifierade verkstäder där köldmediemängd töms, vägs och renas för att sedan återfyllas, vi rekommenderar att du gör en ac-service med 24 månaders intervall

Dagens AC system ska kontinuerligt servas hos certifierade verkstäder där köldmediemängd töms, vägs och renas för att sedan återfyllas, vi rekommenderar att du gör en ac-service med 24 månaders intervall

Certifierad Personal

AC i en bil kräver kontinuerlig service för att fungera tillförlitligt och effektivt. Endast certifierad personal får utföra denna typ av service. Körkomfort och en stabil och behaglig temperatur I bilen påverkar föraren på ett positivt vis.

AC i en bil kräver kontinuerlig service för att fungera tillförlitligt och effektivt. Endast certifierad personal får utföra denna typ av service. Körkomfort och en stabil och behaglig temperatur I bilen påverkar föraren på ett positivt vis.